Czech Republic - Waste Transport


Resources:

 

Complex Approach Towards Determinatinon of Transportation Costs Associated with Waste-to-Energy

GREGOR, J. Komplexní přístup k modelování dopravních nákladů při energetickém využití odpadů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. 83 s.